درباره ما

لجستیک بازار، پلتفرم ارائه خدمات و محصولات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در صنایع لجستیک، حمل و نقل و پست می‌باشد. این نوع از پلتفرم در کشور ایران برای اولین بار توسط لجستیک بازار راه‌اندازی شده است. به طور کلی بازیگران اصلی این پلتفرم به سه دسته شامل تامین کنندگان حرفه ای، متقاضیان و سرمایه‌گذارن محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) لجستیک، تقسیم می‌شوند.
پلتفرم لجستیک بازار با بهره‌برداری از منابع زیرساختی، استانداردها و پروتکل‌های موجود، ارزش‌هایی با کیفیت ممتاز و قابلیت یکپارچه‌سازی حوزه ICT در صنعت لجستیک را ایجاد می‌نماید، به علاوه شرکت لجستیک بازار اهدافی چون شبکه‌سازی میان بازیگران اصلی و تبدیل شدن به مرجع علمی و دانشی در این صنعت را دنبال می‌نماید.
لجستیک بازار با استفاده از نیروهای متخصص خود، فضایی را فراهم کرده است که فعالان این حوزه با ظرفیت‌های متفاوت بتوانند خدمات نرم افزاری، فناوری اطلاعات و ارتباط مورد نیاز خود را به عنوان سرویس، بدون نیاز خرید یک یا چند نرم افزار استفاده نمایند، که این موضوع خود سبب مدیریت هزینه‌ها و ارتقای سطح کیفی خدمات می‌شود.
در واقع لجستیک بازار قدرت انتخاب زیادی را پیش روی ذینفعانش قرار می‌دهد تا آن‌ها با توجه به نیازها و توانشان بتوانند به صورت مختلف از خدمات نرم افزاری و ICT استفاده کنند. لجستیک بازار یک پلتفرم چند وجهی است که با ذینفعان متعددی سروکار دارد و برای آن‌ها خلق ارزش می‌نماید.

تماس با ما
نظرمشتریان