جت

سامانه ای است در دو پلتفرم وب و موبایل جهت انجام عملیات جمع آوری مرسوله ، محاسبه تعرفه ، تحویل های داخل سازمان و توزیع به گیرنده و رهگیری در کلیه وضعیت ها.
دسته : خدمات اصلی