پایگاه داده فعالین لجستیک و پستی

سامانه ای که قابلیت جست و جو و مشاهده همه فعالان حوزه ی لجستیک و پست را که در مرکز داده سامانه از قبل شناخته شده اند را به کاربران می‌دهد.
دسته : خدمات اصلی