پایگاه داده فعالین لجستیک و پستی

سامانه‌ای که قابلیت جست‌و‌جو و مشاهده‌ی همه فعالان حوزه‌ی لجستیک و پست را که در مرکز داده سامانه از قبل شناخته شده‌اند را به کاربران می‌دهد.
دسته : خدمات اصلی