سامانه تجارت الكترونيک

سامانه‌ای جهت تسهیل فروش اینترنتی و خدمات لجستیکی به مشتریان و کسب‌و‌کارهای مختلف است.
دسته : خدمات فرعی