سامانه گزارشات

سامانه‌ای است برای نمایش گزارش‌های مختلف بر اساس اطلاعات مورد نیاز و قابل اتصال به سرويس‌ها و منابع مختلف.
دسته : خدمات فرعی