سامانه گزارشات

سامانه ای است برای نمایش گزارش¬های مختلف بر اساس اطلاعات مورد نیاز و قابل اتصال به سرويس ها و منابع داده مختلف .
دسته : خدمات فرعی