فروشگاه الکترونیکی (Market Place)

سامانه‌ای است که امکان تعریف چندین فروشگاه با محصولات متنوع با تمامی امکانات موجود در یک فروشگاه الکترونیکی بین‌المللی را فراهم می‌کند.
دسته : خدمات فرعی