فروشگاه الکترونیکی (Market Place)

سامانه ای است که امکان تعریف چندین فروشگاه با محصولات متنوع با تمامی امکانات موجود یک فروشگاه الکترونیکی بین المللی را فراهم می کند.
دسته : خدمات فرعی