سیستم مانیتورینگ نرم افزار و مرکز داده

سامانه‌ای برای نظارت و پایش وضعیت عملکرد مرکز داده‌ی نرم افزار از جمله ورودی‌ها، خروجی‌ها، یوزرها، لودینگ و بالانس لودینگ و... برای پیمانکاران و فعالان در حوزه‌ی لجستیک است.
دسته : خدمات فرعی