سامانه آموزش مجازی

سامانه ای است که امکان برگزاری کلاس های آنلاین را فراهم می کند.
دسته : خدمات فرعی