اخبار
فیلترکردن نتایح:
خرید 100 هواپیمای باربری تا سال 2030 توسط JD Logistics
پشت سرگذاشتن FedEx توسط آمازون لجستیک
مشکلات ربات دلیوری Coco از زبان زاک راش، مدیر کمپانی
تأثیر شگفت انگیز فناوری بر صنعت لجستیک
ترندهای صنعت لجستیک در سال 2022
عمیق شدن بحران صنعت لجستیک در انگلیس